Ovaccinerade personer som smittats flera månader tidigare löper fem gånger större risk att drabbas av Covid-19 än personer som är fullt vaccinerade och inte har någon tidigare infektion, framgår det av de uppgifter som den amerikanska hälsomyndigheten lämnade i dag.

"Dessa uppgifter visar med stor betoning att vacciner ger ett större skydd mot de symtomatiska formerna av Covid-19", säger smittskyddsläkare Mike Saag vid University of Alabama i Birmingham, som inte var inblandad i studien. .

I undersökningen analyserades data från nästan 190 sjukhus i nio delstater och forskarna tittade på nästan 7 000 vuxna patienter som i år hade lagts in på sjukhus med luftvägssjukdomar eller Covid-19-liknande symtom.

Ungefär 6 000 av dessa patienter var fullt vaccinerade med Moderna- eller Pfizer-injektioner mellan tre och sex månader före sjukhusinläggningen, medan ytterligare 1 000 var ovaccinerade men hade smittats med Covid-19 under samma tidsperiod.

Ungefär 5 % av de vaccinerade patienterna testade positivt för SARS-CoV-2, jämfört med cirka 9 % av patienterna i den ovaccinerade gruppen.

Forskarna tog även hänsyn till andra uppgifter, t.ex. ålder och intensiteten av viruscirkulationen i olika områden, för att dra slutsatsen att den ovaccinerade gruppen hade en högre risk att insjukna i sjukdomen.

Studien stöder en del tidigare forskning, bland annat forskning som fann högre nivåer av antikroppar hos vaccinerade patienter än hos andra som hade smittats av sjukdomen.

Också enligt forskarna samlades inte tillräckligt med data in för att man skulle kunna dra några slutsatser om Johnson & Johnson-vaccinerna.