"Den pandemi som vi har upplevt under det senaste ett och ett halvt året har visat hur viktigt det är med besparingar, både för landet och för varje familj eller medborgare", säger Marcelo Rebelo de Sousa.

"Även om det för många medmänniskor inte är lätt att spara är främjandet av det nationella sparandet viktigt för att finansiera offentliga och privata investeringar", ansåg han och påpekade att "landets sparförmåga också är en garanti för autonomi och frihet i individuella val".

Dessutom "gör sparandet det möjligt för medborgarna att möta perioder av större svårigheter och möta oväntade situationer", försvarade statschefen.

Marcelo Rebelo de Sousa ansåg också att "värderingen av sparande är särskilt relevant i yngre generationer, genom främjandet av finansiell kunskap, något där skolan har spelat en allt viktigare roll".