Lagdekretet godkändes av ministerrådet i början av september och förbjöd utsläppandet av dessa produkter på marknaden från och med den 1 november.

Genom lagdekretet införlivades delvis ett EU-direktiv av den 5 juni 2019 om "minskning av effekterna av engångsprodukter av plast" och "produkter av oxodegraderbar plast".

I enlighet med det europeiska direktivet fastställs i regeringsdiplomet två mål för att minska förbrukningen av muggar för drycker och förpackningar för ätfärdiga livsmedel: en 80-procentig minskning av förbrukningen senast den 31 december 2026 jämfört med värdena för 2022, och en 90-procentig minskning senast den 31 december 2030.