Kvinnor har också svårare att betala tandvårdskostnader och förväntas leva färre år med god livskvalitet efter 65 års ålder, enligt en ny europeisk rapport.

Detta är några av slutsatserna i 2021 års jämställdhetsindex, som offentliggörs av Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) och som i år har ett särskilt fokus på hälsa och på hur ojämlikhet mellan könen påverkar tillgången till hälsa.