"Sedan starten av vaccinationskampanjen mot influensa i den autonoma regionen Madeira (RAM) den 27 september 2021 har mer än 18 000 vacciner administrerats, vilket utgör det totala antalet vacciner som redan har tagits emot på Madeira", står det i ett meddelande från hälsosekreteraren i skärgården.

I dokumentet framhåller hälsovårdsmyndigheterna i den autonoma regionen befolkningens "starka anslutning" till denna typ av vaccin, vilket bidrog till att de "snabbt tog slut".

I noten står det att regionen har planerat att ta emot fler vacciner under den här veckan.

"Mot bakgrund av ovanstående informerar vi er om att vaccinationscentralerna för närvarande endast kommer att förse befolkningen med vaccin mot Covid-19", tillägger han.

Hälsomyndigheterna konstaterar att "så snart fler vacciner mot influensan på Madeira tas emot" kommer befolkningen att informeras i vederbörlig ordning.