"När det gäller flygtransporter definierar Azorernas regionala regering som en total prioritering att rädda SATA. Därför, och i enlighet med den omstruktureringsplan som SATA lagt fram för Europeiska kommissionen, kommer en kapitalökning att genomföras under åren 2021 och 2022", beskriver koalitionens verkställande utskott PSD/CDS-PP/PPM.

Under den rubrik i planen som är avsedd för flyg- och sjöfart anger regeringen att den har för avsikt att "bibehålla subventionen till passagerare med hemvist i landet för flygresor mellan öarna, den så kallade Azorerna-tariffen", med biljetter för invånare på upp till 60 euro.

Avsikten är att "fortsätta att utnyttja Azorernas rörlighet, frekvens, förutsägbarhet och stabilitet i transporterna, både för personer och varor".

"Vi är väl medvetna om att det är svårt att föreställa sig en robust ekonomisk tillväxt, som skapar arbetstillfällen och välstånd, utan ett effektivt transportsystem som kan dra full nytta av den inre marknaden och effekterna av handelns globalisering. Det är därför absolut nödvändigt att genomföra en stark investeringspolitik på transportområdet", påpekar den verkställande ledningen som leds av socialdemokraten José Manuel Bolieiro.

När det gäller flygplatsinfrastrukturen är planen också att "främja en ombyggnad av passagerarterminalen på Aerogare Civil das Lajes" på ön Terceira, samt att bygga om incheckningsområdet" och förse flygplatsen med "ett nytt, säkrare och effektivare system för bagagehantering".

"Åtgärder för att locka nya turistströmmar till Terceira Island från flygbolag och researrangörer kommer också att utvecklas".

Sjöfart

När det gäller sjöfart är avsikten att "fortsätta den allmänna tjänsten sjöfart för passagerartransport och transport av fordon mellan öarna genom allmän trafikplikt".

Regeringen vill "förbättra tillgängligheten och frekvensen till de mindre öarna, med tanke på en effektiv godstransport".

"När det gäller hamninfrastrukturen, i syfte att öka dess produktivitet och säkerhetsindex, kommer arbetet att fortsätta med att omprofilera piren -10 (ZH) och att lägga om banvallen i hamnen i Ponta Delgada".

Regeringen lägger till kontrakten för "omkalibrering av hamnen i Poças, byggandet av en terminal för sjöfartspassagerare i hamnen i S. Roque och renovering av lagerverkstäderna och byggandet av hamnverksamheten i hamnen i Praia da Vitória".