"På grundval av principerna om jämlikhet, möjligheter och tillgänglighet har utlännings- och gränsbevakningstjänsten på bara tre månader meddelat att cirka 30 000 utländska medborgare med intresseanmälningar sedan 2017 ska schemaläggas", säger SEF i ett uttalande.

SEF förklarar att man har utvecklat detta arbete i kronologisk ordning, med hänsyn till datumet för godkännande av intresseanmälan och "med beaktande av mekanismerna för säkerhetsverifiering".

Intresseanmälan, en formell begäran hos SEF om att få uppehållstillstånd, görs via den elektroniska plattformen Sistema Automatic de Pre-Scheduling (SAPA).

Enligt SEF avser de processer som avslutades mellan augusti och oktober invandrare som gjorde intresseanmälningar 2017, 2018 och 2019.

Utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten uppger att i och med att processerna mellan 2017 och 2019 avslutats hade underrättelsen till utländska medborgare med intresseanmälningar för januari månad 2020 börjat påbörjas förra veckan, vilket motsvarar totalt 7 300 medborgare som anmälts för schemaläggning.

SEF uppger också att "anmälan för de återstående månaderna 2020 kommer att följa".