På onsdagen "gav statsrådet ett positivt yttrande om förslaget från republikens president om att upplösa republikens församling", enligt det uttalande som offentliggjordes i slutet av mötet.

Av de partier som är representerade i statsrådet var det bara PCP och BE som offentligt hade uttryckt sitt missnöje med alternativet att upplösa republikens församling och utlysa förtida val efter det att statsbudgeten för 2022 förkastats i allmänhet.

Marcelo Rebelo de Sousa ansåg att "det är viktigt att lyssna på statsrådet och höra rådsmedlemmarnas skäl" om upplösningen och förklarade att "det är inte bara en 'pro forma'".

Statsöverhuvudet sade att han skulle "tala med landet i början av kvällen" i dag om "frågan om upplösning, ja eller nej, och i så fall vilket datum valet kommer att äga rum".

När det gäller datumet för valen förutspådde republikens president, när han för första gången varnade för ett scenario med upplösning, den 13 oktober, att de skulle äga rum i januari.