Enligt Rui Santos Pereira, chef för Instituto de Socorros a Náufragos, "var det 14 dödsolyckor, varav åtta på bevakade stränder, de flesta på grund av plötslig sjukdom (sju) och en på grund av drunkning utanför badsäsongen, klockan åtta på morgonen".

Enligt Santos Pereira fanns det också ett dödsfall på grund av plötslig sjukdom på en obevakad strand, två dödsfall på grund av drunkning på havsstränder, utanför badsäsongen, och tre i havsområden (flodstränder): två på grund av plötslig sjukdom och en på grund av drunkning.

Vid presentationen av badsäsongens balans, som ägde rum på Academia da Marinha i Lissabon, gjorde viceamiral António Coelho Cândido, generaldirektör för sjöfartsmyndigheten och generalkommendör för sjöpolisen, en "positiv balans" av åtgärderna, men beklagade dock "de registrerade dödsfallen".

"Det finns några dödsfall att beklaga, vi kan aldrig vara nöjda och vi kan förbättra insatserna för säkerheten på våra stränder", betonade han, med tanke på att erfarenheterna från föregående år, under pandemin, möjliggjorde "en effektivare förberedelse".

Badsäsongen 2021 pågick mellan den 15 maj och den 31 oktober, även om alla stränder inte var likadana.