"Under de senaste tre veckorna har vi fyrdubblat våra fall och nästan femdubblat dem, och eftersom vi vet att vi har den mycket viktiga fördelen att en överväldigande majoritet av vår befolkning är vaccinerad, är det bra att vi är medvetna om att pandemin inte är över", varnade borgmästaren.

Ribau Esteves konstaterade att antalet positiva fall "ökar" och erkände att "sjukdomens inverkan på vaccinerade personer är mycket liten", men sade att den nya vågen, som började i östeuropeiska länder och som även har nått centraleuropeiska länder, kommer att påverka landet i och med den rörlighet som finns.

"Det är bra att vi är medvetna om att pandemin inte är över, att vi har rätt att leva ett mer avslappnat och normalt liv, men vi har inte rätt att försumma och glömma en verklighet som finns i våra liv", betonade han.

"Vi måste ta hand om oss själva och det är den uppmaning jag ville lämna i dag", sade borgmästaren, som insåg att antalet inskrivningar på sjukhuset i Aveiro har ökat.