I ett uttalande understryker APCAP att 2021 bibehåller den nedåtgående trenden i antalet olyckor som verifierades 2020.

"Trots ökningen av biltrafiken i APCAP:s koncessionsnätverk inträffade 2 % färre olyckor under perioden januari-september jämfört med föregående år", förklarar föreningen och tillägger att 7 % färre olyckor inträffade under samma period i år.

APCAP framhåller också att olyckorna är mindre allvarliga, med 7 % färre lindriga skador, 9 % färre allvarliga skador och 15 % färre dödsfall fram till september i år jämfört med samma period 2020.

"Förutom återhämtningen i trafiken jämfört med 2020, med större förekomst under det tredje kvartalet, är minskningen av olyckor på våra motorvägar också goda nyheter, vilket är en gemensam angelägenhet och ett gemensamt mål för alla medarbetare", uppger APCAP:s ordförande António Nunes de Sousa, som citeras i uttalandet.

Den portugisiska sammanslutningen av koncessionsbolag för motorvägar eller tullbroar samlar 24 koncessionshavare och underkoncessionshavare för motorvägar och andra huvudvägar som är koncessionerade på fastlandet, Madeira och Azorerna, med en sammanlagd sträcka på 3 630 kilometer.

Den senaste rapporten från den nationella myndigheten för vägsäkerhet (ANSR) visar att trafikolyckorna förvärrades i augusti med en ökning av antalet dödsfall med 42,5 %.

Enligt ANSR inträffade det i augusti 2 996 trafikolyckor på portugisiska vägar, vilket ledde till 57 dödsfall, 217 allvarliga skador och 3 644 lindriga skador.

Rapporten visar också att det mellan januari och augusti inträffade 17 668 olyckor med offer på kontinenten, vilket resulterade i 242 dödsfall, 1 261 allvarliga skador och 20 630 lindriga skador.

Enligt ANSR minskade antalet dödsfall med 5,5 % (14 % färre) jämfört med samma period 2020, men olyckor med offer ökade med 3,7 % (629 fler), allvarliga skador ökade med 4,6 % (plus 55) och lindriga skador ökade med 4 % (plus 784).