Under den analyserade perioden ökade den sysselsatta befolkningen (4 878 100 personer) med 1,4 % (67 600) jämfört med föregående kvartal, med 4,7 % (219 700) jämfört med samma period 2020 och med 1,5 % (71 500) jämfört med tredje kvartalet 2019 (perioden före covid-19-pandemin).

Den arbetslösa befolkningen, uppskattningsvis 318 700 personer, minskade med 7,8 % (27 000) jämfört med föregående kvartal och 21 % (84 800) jämfört med samma period förra året.

Den inaktiva befolkningen i åldern 16 år och äldre (3 612 200 personer) minskade med 0,9 % (32 900) från föregående kvartal och med 3 % (111 800) från samma kvartal året innan.