Projektet, som utvecklats av företagen Floating Particle och IPIAC, inleddes den 8 november och består av en produktionsenhet som kommer att ha "ett system som kan omvandla 50 ton hushållsavfall till fem ton vätgas per år", beklagar kommunen Cascais, som leds av Carlos Carreiras.

"Genom att investera i denna teknik bidrar kommunen Cascais lokalt till att lösa två av de mest brådskande globala miljöproblemen: hanteringen av hushållsavfall som samlas in av kommunen (vilket eliminerar transportkostnader och användning av deponier) och användningen av fossila bränslen, som är mycket förorenande och allt dyrare".

Enligt kommunens meddelande kommer denna teknik att göra det möjligt att avfallet inte längre ska gå till deponier utan i stället användas för att förse kommunala bussar och avfallsinsamlingsfordon, vilket "minskar utsläppen från hela behandlingsprocessen helt och hållet".

Produktionsenheten, som kallas Stella, kommer att ligga i Alcabideche socken och "kommer endast att behöva använda hushållsavfall, luft och en liten mängd vatten och vara självförsörjande när det gäller energi".

Produktionsenheten beräknas ha kapacitet att omvandla 250 kg och producera 24 kg väte per dag.