Den normala gudstjänsten i All Saints kyrka i Lagoa på söndag inleds med minnesfestivalen på BBC, inklusive två minuters tystnad, varefter vi återupptar vår normala gudstjänst. Alla är välkomna att delta, men var på era platser senast kl. 10.55.