En domstol blockerade den första versionen på grund av vad den ansåg vara oklar terminologi. Lagstiftningen måste fortfarande undertecknas av Portugals president för att bli lag, och det är känt att han har stora reservationer.