I ett uttalande som offentliggjordes i dag rapporterar generaldirektoratet för naturresurser, säkerhet och sjöfartstjänster (DGRM) att "den första händelsen ägde rum på USA:s västkust den 10 november, omkring kl. 02.00 lokal tid, då bulkfartyget 'Nordrubicon', som seglar under portugisisk flagg, ombads av den amerikanska kustbevakningen att bistå och delta i sök- och räddningsinsatser för ett fartyg i svårigheter i närheten".

DGRM uppger att det var "en brandsituation ombord, där fartyget under portugisisk flagg först räddade tre personer som redan var ombord på räddningsflotten" och senare ytterligare fyra personer som hade övergivit fartyget.

"Alla de sju personer som ingick i besättningen på fartyget i svårigheter hämtades på ett säkert sätt ombord på fartyget 'Nordrubicon'", står det i uttalandet.

Den andra händelsen ägde rum på eftermiddagen, också den 10 november, söder om Portugal, cirka 50 sjömil söder om Vila Real de Santo António, då det portugisiska flaggfartyget "Perseus" upptäckte ett litet träfartyg med 37 personer ombord och larmade de portugisiska myndigheterna.

DGRM uppger att "det portugisiska flaggfartyget tillhandahöll nödvändig assistans tills den portugisiska flottan anlände" och att de 37 personerna räddades och fördes säkert till Portimãos hamn.

I båda fallen var de två fartygen med Madeira International Shipping Register de fartyg som låg närmast de fartyg som behövde hjälp.

"Eftersom det var deras plikt, enligt FN:s havsrättskonvention, gav de den nödvändiga hjälpen och alla 44 personer räddades säkert", säger DGRM och tillägger att de "redan har riktat tack till de två fartygsägarna och berömt deras insatser och utmärkta samarbete med de behöriga myndigheterna för hjälp till sjöss".