ESG-investeringar kallas också för hållbara investeringar, etiska investeringar, socialt ansvarsfulla investeringar eller investeringar med inverkan.

Vad är ESG-investeringar?

ESG-investeringar handlar om att investera i företag som tillämpar en etisk strategi för att driva sin verksamhet och ESG-kriterierna mäter hur företag eller investeringar presterar inom vissa kategorier. Tabellen nedan visar de olika områden som ofta beaktas när man bedömer ett företags ESG-prestanda.

I stället för att bara kräva ekonomisk avkastning tar investerare hänsyn till ESG-effekterna av de investeringar de gör som ett annat mått på framgång. ESG är ramen för att beakta dessa faktorer tillsammans med finansiella faktorer i investeringsbeslutsprocessen.

ESG:s historia

ESG-investeringar har utvecklats från socialt ansvarsfulla investeringar (SRI). SRI går tillbaka till 1800-talet, då metodistkyrkan uppmanade sina medlemmar att begränsa investeringar i kontroversiella företag, särskilt alkohol-, tobaks-, vapen- och spelföretag. Termen ESG användes 2004 av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan och ESG-frågorna nämndes för första gången i FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) från 2006.

Varför är det viktigt?

ESG är viktigt eftersom det ger impulser till företag att agera på ett socialt ansvarsfullt och hållbart sätt för planetens och dess invånares bästa. Utan denna inriktning är det alltför lätt att dåliga metoder leder till skador eller hot om skador på miljö, djur och människor. Det finns ett ökat tryck från regeringar, investerare och konsumenter på företagen att införa ESG-praxis och ny lagstiftning som ESDR (European Sustainable Disclosure Regulation, 2021), som inför obligatoriska ESG-upplysningsskyldigheter för kapitalförvaltare och andra finansmarknadsaktörer, och EU:s handlingsplan för hållbar finansiering, en politik för att främja hållbara investeringar i hela Europa, vars delar trädde i kraft i mars 2021. Syftet är att styra om investeringar från sektorer som bidrar till klimatförändringar, t.ex. fossila bränslen, till hållbara sektorer.

Att välja ESG-investeringar

För investerare som undrar om ESG-investeringar ger gynnsam avkastning är svaret uppmuntrande. Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing jämförde hållbarhetsfonders avkastning med traditionella fonder och fann att från 2004 till 2018 var den totala avkastningen för hållbara ömsesidiga och börshandlade fonder liknande den för traditionella fonder. Andra studier har visat att ESG-investeringar kan prestera bättre än konventionella investeringar. Förutom hög avkastning kan ESG-investeringar erbjuda låga risker. I samma Morgan Stanley-studie konstaterades att under turbulenta marknader, såsom 2008, 2009, 2015 och 2018, hade traditionella fonder haft en högre förlustpotential än hållbara fonder.

Vad är nästa steg för ESG?

I juni undertecknade mer än 450 investerare med tillgångar på över 41 biljoner dollar ett uttalande där de uppmanade regeringarna att stärka klimatpolitiken inför COP26 som äger rum i Glasgow i november. För att investerare ska kunna stödja företag som menar allvar med att minska sitt koldioxidavtryck och skapa hållbara ekonomier behöver de tillförlitliga uppgifter för att kunna skilja mellan läpparnas bekännelse och verklig påverkan. Ett av de största hindren för investerare är bristen på meningsfulla och jämförbara uppgifter som bygger på en global standard för företagens ESG-rapportering. Det är möjligt att COP26 kan ta ESG-investeringar till nästa nivå och införa en global ESG-rapporteringsstandard för investerare.

Råd från Blacktower Financial Management

ESG-faktorer utgör ett viktigt övervägande vid finansiell rådgivning. Vår tjänst för förmögenhetsförvaltning erbjuder en dedikerad rådgivare som kan hjälpa dig när du planerar din finansiella strategi och väljer dina investeringar. Vi arbetar i partnerskap med dig för att identifiera de lämpligaste investeringarna som överensstämmer med dina värderingar och övertygelser för att uppfylla dina investeringsmål. Kontakta en av representanterna på vårt kontor i Algarve idag för en kostnadsfri och oavvislig diskussion.

Blacktower i Portugal

Blacktowers kontor i Portugal kan hjälpa dig att förvalta din förmögenhet på bästa sätt. För mer information kontakta ditt lokala kontor.

Manuela Robinson är Associate Director på Blacktower i Algarve, Portugal, med kontor i Quinta do Lago och Cascais.

Blacktower Financial Management har tillhandahållit expertrådgivning för förmögenhetsförvaltning på lokal nivå i Portugal under de senaste 20 åren. Vi kan hjälpa till med specialiserad, oberoende rådgivning för att säkra din ekonomiska framtid. Ta kontakt med oss på (+351) 289 355 685 eller skicka ett e-postmeddelande till info@blacktowerfm.com.