Diabetes är en allvarlig, potentiellt försvagande och livshotande sjukdom som inte är smittsam och som kan få stora konsekvenser för enskilda personer och deras familjer, liksom för hälso- och sjukvårdssystemen och de nationella ekonomierna. Detta är särskilt fallet i låg- och medelinkomstländer, därnästan fyra av fem (79 %) av alla människor som för närvarande lever med diabetes bor.

Ungefär hälften av de personer som beräknas leva med diabetes ärodiagnostiserade. Typ 1-diabetes är dödlig om den inte behandlas med insulin.

När personer med typ 2-diabetes inte behandlas eller får otillräckligt stöd riskerar de att drabbas av allvarliga och livshotande komplikationer som hjärtinfarkt, stroke, njursvikt, blindhet och amputation av nedre extremiteter. Många får diagnosen typ 2-diabetes när de söker läkarhjälp för ett annat problem, utan att veta att problemet har orsakats av diabetes. En del kommer att få en felaktig diagnos. Tragiskt nog och undvikbart kommer en del att diagnostiseras post mortem.

Om diabetes upptäcks tidigt kan de drabbade personerna i många fall förebygga eller åtminstone fördröja allvarliga problem. Mer måste göras för att förebygga typ 2-diabetes hos personer med hög risk för att utveckla sjukdomen, och större ansträngningar måste göras för att diagnostisera alla former av diabetes tidigt och förebygga dess komplikationer. För att ta itu med diabetespandemin bör åtgärderna omfattatillgång till överkomlig och oavbruten vård för alla personer som lever med diabetes, oavsett var de bor eller vilka ekonomiska omständigheter de har.

Vi lever i en utomordentligt svår tid då människor med diabetes står inför ytterligare ett stort hot mot hälsan. Tyvärr har vi sett att människor som lever med diabetes kan vara mer mottagliga för de värsta komplikationerna av Covid-19. Det finns belägg för att dödsfallen är betydligt högre bland personer med underliggande hälsoproblem som diabetes. Detta är särskilt fallet bland äldre när diabetes inte är under kontroll. Uppskattningsvis en av fem personer över 65 år har diabetes.

I det rådande klimatet måste den globala diabetesrörelsen gå samman och höja rösten för att se till att diabetes, som är en av de främsta orsakerna till funktionsnedsättning och dödlighet i världen, får den uppmärksamhet som krävs.

Hundraårsminnet av utvecklingen av terapeutiskt insulin 1921 av Frederick G. Banting och Charles H. Best är en milstolpe av stor betydelse för många i den globala diabetesrörelsen och ett landmärke i medicinens historia.

De kommande åren kommer att vara ett tillfälle att öka medvetenheten om diabetes på en aldrig tidigare skådad nivå, då ett antal viktiga datum i samband med upptäckten av insulin firas. Även om dessa historiska händelser har räddat och förbättrat livet för miljontals människor som lever med diabetes är det viktigt att påminna oss om attinsulin fortfarande är utom räckhåll för många som behöver det.