Grundarna av Alliance Beyond Oil and Gas har för avsikt att "markera en tydlig riktning för regeringarna" och förutsätter att "målet inte är litet och ambitionen inte blygsam", sade Dan Jorgensen, Danmarks miljöminister, i presentationen av initiativet vid FN:s klimattoppmöte (COP26).

Hans regering, vars land är "en av de största producenterna i Europeiska unionen", definierade 2050 som tidsfristen för att en gång för alla upphöra med olje- och naturgasprospektering och annullera framtida prospekteringslicenser.

Avtalets grundare är Costa Rica, Frankrike, Irland, Sverige, Italien, Nya Zeeland, Grönland, Wales, Quebec och den amerikanska delstaten Kalifornien.

Deklarationens partner undertecknar den med "olika ambitionsnivåer": Italien till exempel, som också utforskar olja och gas, är med som "vän", och andra kan ansluta sig som "associerade".

I ett uttalande som skickades till journalister förklarade det portugisiska miljö- och klimatministeriet att "genom att underteckna denna deklaration antar Portugal att det inte kommer att bedriva någon politik för utvinning av kolväten på sitt territorium" och att det kommer att fortsätta "den redan påbörjade politiken att avskaffa subventioner för användning av bränslen".