"Vi är inte här för att definiera något lands energipolitik. Vi är här för att betona att det är ett riktigt dåligt beslut att placera kärnkraft i den europeiska taxonomin. Den är inte säker, den är inte hållbar och den kostar mycket pengar", hävdade han.

Matos Fernandes betonade att EU:s finansiering bör inriktas på andra alternativ, främst vind- och solenergi, och han tillade att de är i kontakt med den privata sektorn för att inta samma ståndpunkt.

"Alla pengar som går till kärnkraft är definitivt pengar som borde läggas på förnybar energi och det är vad världen behöver. Vi behöver energi, men den kommer inte från fossila [bränslen]. Och vi behöver energi som inte innehåller kärnavfall", insisterade han.

Den tyska miljöministern Svenja Schulze förklarade i ett inlägg före Matos Fernandes att "kärnenergi inte kan vara en lösning på klimatkrisen" eftersom den är för riskabel, för långsam och inte hållbar.

För närvarande kommer cirka 12 procent av Tysklands el från kärnkraft och hälften från förnybara källor.

Efter olyckan vid det japanska kärnkraftverket Fukushima 2011 meddelade Tysklands förbundskansler Angela Merkel att landets 17 kärnkraftverk skulle upphöra till 2022, trots farhågor om att detta skulle leda till ökade utsläpp av växthusgaser på grund av användningen av gas och kol.

Frankrike är den tredje största producenten av kärnkraft i världen, efter USA och Kina.