Detta är i samma anda som många så kallade "ex-pats" som bor i detta vackra land. Vi är inte ex-pats, vi är invandrare och som sådana bör vi leva med och följa landets lagar och regler. Vi bör tala portugisiska. Det gör jag förresten. Vi bör betala lämplig skatt. Jag har upplevt en utmärkt hälsovård och utbildning för min son, som också är helt tvåspråkig. Vi bör också notera att bärandet av masker och tester etc. på flygplatser säkerställer att vi inte har den nivå av Covid-infektioner som för närvarande finns i Storbritannien. Om McInnes har problem med att återvända till vårt vackra land kanske han borde stanna hemma.

Caroline Alford,

Via e-post