Enligt uppgifter från Eurostat steg inflationen i euroområdet till 4,1 procent i oktober, jämfört med -0,3 procent samma månad 2020 och 3,4 procent i september.

I EU nådde inflationen 4,4 procent, vilket kan jämföras med 0,3 procent i årstakt och 3,6 procent i september, och indikatorn har ökat i alla medlemsstater.

Enligt EU:s statistikbyrå registrerades de lägsta årliga inflationstakterna bland de 27 medlemsstaterna i oktober i Malta (1,4 procent), Portugal (1,8 procent), Finland och Grekland (2,8 procent vardera).

De högsta inflationstakterna noterades i Litauen (8,2 procent), Estland (6,8 procent) och Ungern (6,6 procent).