En analys av Colibri Aircraft visar att antalet registrerade privatjetflygplan i Västeuropa ökade till 2 444 flygplan, jämfört med 2 414 år 2020 och 2 344 år 2019.

Uppgifter från företaget som specialiserar sig på försäljning, återförsäljning och köp av begagnade privatflygplan visar att Tyskland har den största flottan, med en registrering av 485 flygplan, följt av Storbritannien (inklusive Isle of Man, Guernsey och Jersey) med 453.

Portugal förekommer på listan med 128 flygplan, före länder som Schweiz, Italien eller Spanien, även om uppgifterna visar att Portugal var ett av de länder som registrerade den största minskningen av antalet registrerade privatjetflygplan mellan 2019 och 2021, med totalt sex färre registrerade.

De största minskningarna av antalet privatjetflygplan kan ses på Isle of Man där det finns 33 färre flygplan, följt av Storbritannien (-22) och Frankrike (-10).

När det gäller länder med den största ökningen av privatjetflygplan, mellan 2019 och 2021, leds rankingen av Tyskland (+36 flygplan), Malta (+30) och Guernsey (+18).

Oliver Stone, vd för Colibri Aircraft, sade i ett uttalande att "marknaden för privatjetflygplan höll sig extremt väl under Covid-19-krisen. Med tanke på problemen inom den kommersiella luftfartssektorn, med inställda flygningar till exempel, och med nästan 700 färre kontaktpunkter som flyger, håller de befintliga ägarna av dessa flygplan dem under kontroll, och marknaden har sett nya företag och personer som vill köpa sina första jetplan".