Mötet på Infarmeds huvudkontor i Lissabon sammankallades av premiärminister António Costa, som redan har sagt att han inte ser något behov av att vidta åtgärder för att kontrollera pandemin som innebär ett nytt undantagstillstånd.

Mötet, som är planerat till 15.00, kommer också att ha politiskt deltagande av statschefen Marcelo Rebelo de Sousa, ordföranden för republikens församling Ferro Rodrigues och ledamöter från partier med parlamentarisk representation.

Från specialisternas sida kommer Pedro Pinto Leite, från generaldirektoratet för hälsa, att presentera den epidemiologiska situationen i landet och i Europa, följt av en presentation av Henrique Barros, från folkhälsoinstitutet vid universitetet i Porto, om hur pandemin har utvecklats.

Vaccination kommer att vara en av mötets viktigaste punkter, med Baltazar Nunes från det nationella institutet för hälsa Doctor Ricardo Jorge (INSA), som kommer att presentera dess inverkan på befolkningen, och Ausenda Machado, också från INSA, som kommer att ta upp effektiviteten av vacciner mot Covid-19.

Överste Carlos Penha-Gonçalves från samordningsgruppen för vaccinering kommer att redogöra för läget när det gäller planen, följt av ett inlägg av Margarida Gaspar de Matos från arbetsgruppen för beteendevetenskap.

Specialisten Raquel Duarte från folkhälsoinstitutet vid universitetet i Porto kommer att lägga fram förslag till åtgärder för att förebygga och kontrollera pandemin i Portugal.