"Vi har haft fyra stora pandemifaser och Portugal befinner sig för närvarande i den femte pandemifasen, hittills med en inverkan på allvarlighetsgrad och dödlighet som är lägre än i de tidigare faserna, även om de förtjänar särskild uppmärksamhet", sade Pedro Pinto Leite från DGS vid utvärderingsmötet om pandeminsituationen i Portugal vid Infarmeds huvudkontor i Lissabon.

Den nuvarande incidensen är 203 fall av SARS-CoV-2-infektion under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare, med en ökande trend och en variation på över 47 % jämfört med motsvarande period.

Enligt experten är Algarve den region som har den högsta incidensen av infektioner, följt av centrum och Madeira, med dessa tre regioner över 240 fall per 100 000 invånare.

Redan Lissabon och Vale do Tejo har en incidens som är "något lägre än den nationella", följt av Alentejo, Norra och Azorerna, men också med en ökande trend och med variationer på över 10 %.

Pedro Pinto Leite tillade också att den åldersgrupp som har den högsta infektionsincidensen är barn upp till 9 år, vilket motsvarar gruppen av den ovaccinerade befolkningen.

Gruppen 20-29 år är den andra med högre förekomst av infektionsfall, följt av gruppen 30-39 år.