"Det är främst mycket gamla människor, 80 år och äldre, som dör. Den vanliga profilen är att de har en mycket hög sjukdomsbörda. De har olika sjukdomar", sade Graça Freitas till journalister vid en presskonferens som hölls vid Infarmeds huvudkontor (den nationella myndigheten för läkemedel och hälsoprodukter).

Generaldirektören för hälsa uppgav också att de flesta som är döende är vaccinerade mot Covid-19, eftersom befolkningen i denna åldersgrupp praktiskt taget alla är vaccinerade.

Graça Freitas noterade att det även finns ovaccinerade personer bland dödsfallen.

"Länder som vaccinerat väldigt lite i Europa har en dödlighet som är ojämförligt högre än i Portugal. Om Portugal trots allt bibehåller dessa siffror är det för att befolkningen har vaccinerats", sade hon.