För vissa män kan ärftliga genetiska faktorer innebära en högre risk för prostatacancer om:
 • Du har mer än en släkting i första generationen (far, son eller bror) som har haft prostatacancer, inklusive släktingar i tredje generationen på din mors eller fars sida av familjen.
 • Du fick diagnosen prostatacancer när du var 55 år eller yngre.
 • Du fick diagnosen prostatacancer och andra familjemedlemmar har fått diagnosen bröst-, äggstocks- eller bukspottkörtelcancer.

Olika personer har olika symtom på prostatacancer. Vissa män har inga symtom alls. Om du har något av följande symtom ska du se till att du träffar din läkare omedelbart:

 • Svårt att börja urinera
 • Svagt eller avbrutet urinflöde
 • Frekvent urinering, särskilt på natten
 • Svårigheter att tömma blåsan helt och hållet
 • Smärta eller sveda vid urinering
 • Blod i urin eller sperma
 • Smärta i ryggen, höfterna eller bäckenet som inte försvinner.
 • Smärtsam utlösning

Tänk på att dessa symtom kan orsakas av andra tillstånd än prostatacancer.

Cancerscreening innebär att man letar efter cancer innan den orsakar symtom. Målet med screening för prostatacancer är att hitta cancer som kan ha hög risk att sprida sig om den inte behandlas, och att hitta dem tidigt innan de sprids.

Det finns inget standardtest för att screena för prostatacancer. Två tester som vanligen används är: ett blodprov som kallas Prostataspecifikt antigen (PSA) och en rektalundersökning. PSA är ett ämne som finns i prostatan och nivåerna av PSA i blodet kan vara högre hos män med prostatacancer. Andra tillstånd som påverkar prostatan kan också leda till förhöjda PSA-nivåer.

Rekommendationerna för screening av prostatacancer är följande:

 • Män som är mellan 55 och 69 år gamla bör besluta sig för att screenas för prostatacancer med ett prostataspecifikt antigen (PSA-test).
 • Innan de beslutar sig bör männen tala med sin läkare om för- och nackdelarna med screening för prostatacancer, inklusive fördelarna eller nackdelarna med andra tester och behandling.
 • Män som är 70 år och äldre bör inte rutinmässigt screenas för prostatacancer.

Denna rekommendation gäller för män som:

 • Har en genomsnittlig risk för prostatacancer.
 • Har en ökad risk för prostatacancer.
 • Inte har några symtom på prostatacancer.
 • aldrig har fått diagnosen prostatacancer.