PSD valde att avstå både från PAN-projektet, som syftade till att fastställa begränsningen av civila nattflygningar, utom av särskilda skäl och force majeure, och från vänsterblocket, som syftade till att förbjuda dessa flygningar, utom i fall och landningar i nödsituationer eller andra angelägna skäl.

PAN motiverade initiativet genom att betona "behovet av att regeringen ser över restriktionerna för bullerrelaterad verksamhet på flygplatser", i enlighet med principerna i EU:s förordning, "med största skyndsamhet, i syfte att skydda människors hälsa och välbefinnande".

I propositionen konstaterar PAN att antalet flygningar "systematiskt har ökat" och att denna trend förväntas fortsätta, vilket också ökar "hälsorisken för dem som befinner sig i närheten av flygplatserna, där fallet Lissabon är ett av de tydligaste exemplen på allvarliga konsekvenser för befolkningen".

Vänsterblocket påminner i sin tur i sitt lagförslag om de uppgifter som i juli 2019 offentliggjordes av föreningen Environmentalist Zero Association i området Campo Grande i Lissabon om en uppsättning mätningar av bullerföroreningar som orsakas och rörelser från flygplan som startar och landar på Lissabons flygplats under perioden mellan kl. 00.00 och 06.00, som visade på högsta tillåtna gränser.

I BE anges också att förekomsten av en flygplats i Lissabons centrum är "en särskild anledning till oro på grund av de negativa effekter och irreversibla skador som den innebär för folkhälsan, miljön och livskvaliteten för den befolkning som bor och arbetar i staden".