I ett uttalande säger hälsoministeriet att regeringen har godkänt att uttagningsprov för att tillsätta tjänster inom sjuksköterskeyrkena i kategorierna chefssjuksköterska (522) och specialistsjuksköterska (1 383) inleds.

Anbudsförfaranden har också öppnats för kategorierna förste farmaceutrådgivare (20 jobb) och farmaceutrådgivare (80 jobb).

När det gäller seniora hälsotekniker öppnades ett anbudsförfarande för kategorierna senior rådgivare (25), rådgivare (40) och huvudassistent (90 tjänster).

"Denna åtgärd syftar till att möjliggöra en gradvis ombalansering av den interna karriärhierarkin, ge respektive arbetstagare ett framtidsperspektiv inom den nationella hälso- och sjukvården och återuppta den normala karriärutvecklingen", skriver hälsoministeriet i meddelandet.