"Vi respekterar rätten att protestera och vi förstår demonstranternas ståndpunkt, som anser att det behövs fler åtgärder för att minska koldioxidutsläppen", säger en källa inom Galps administration.

Samma officiella källa tillade att Climáximos protest, som samlade omkring 100 demonstranter längs enhetens olika ingångar, i en icke-våldsaktion av civil olydnad och en blockad, "inte påverkade verksamheten vid Sines-raffinaderiet".

"Galp banar väg för att minska koldioxidutsläppen från sin verksamhet och för att placera företaget och landet i framkant av energiomställningen", tillade han.

Enligt företaget kommer Sines-raffinaderiet "att vara en del av denna omvandling och med tiden övergå till en grön energipark, med nya hållbara lösningar som grön väte och biobränslen".