Ana Abrunhosa har garanterat att rabatterna på vägtullarna på de före detta SCUT-motorvägarna kommer att fortsätta under nästa år, oavsett vilka uppdateringar som koncessionshavarna kan komma att göra.

"Vad jag kan garantera är att de rabatter vi hade 2021 kommer att finnas kvar 2022", även utan budget, "jag kan garantera att vi kan fortsätta att tillämpa" dessa rabatter, sade ministern i en intervju med Antena 1 och Jornal de Business.

Ett förslag från PSD, 50 % rabatt på vägtullsavgiften, godkändes av parlamentet inom ramen för statsbudgeten för 2021.

Vid den tidpunkten uppskattade regeringen en effekt på 160 miljoner euro årligen till följd av denna nedsättning av vägtullarna.

I budgetförslaget för 2022 uppskattades en effekt på 80-90 miljoner euro på de offentliga finanserna.

Det nya rabattsystemet gäller för vägtullarna för varje biljett på de tidigare SCUT-vägarnas sträckor och delsträckor, nämligen A22-Algarve (Via do Infante), A23 - IP, A23 - Beira Interior, A24 - North Interior, A25 - Beiras Litoral och Alta, A28 - Norte Litoral, Grande Porto (A41, A42) och Costa da Prata.