I ett uttalande uppger ASAE att "under de senaste veckorna har man genomfört en inspektionsinsats, från norra till södra delen av landet, i syfte att kontrollera efterlevnaden av de regler som fastställts för restaurang- och dryckesverksamhet, för att säkerställa konsumentskyddet, med fokus på tillverkning av sushi och andra rätter där fiskprodukterna inte är helt tillagade".

ASAE betonar att "det faktum att dessa rätter är förändrade och innehåller ingredienser som äts råa ökar den potentiella risk som konsumenterna utsätts för, vilket gör det angeläget att se till att alla krav på hygien och livsmedelssäkerhet uppfylls och att det görs en adekvat analys av farorna samt kontroll av kritiska punkter".

Under insatsen, som kallas "SASHIMI", "inspekterades 60 ekonomiska aktörer och 25 administrativa överträdelseförfaranden inleddes, där de viktigaste överträdelserna var att det inte fanns någon eller några processer som byggde på principerna för HACCP (Hazard Analysis and Control of Critical Points), att de allmänna skyldigheterna för restaurang- och dryckesföretagaren hade överträtts och att det inte hade skett någon föregående kommunikation, bland annat".

Enligt uttalandet "fastställdes avstängningen av verksamheten vid fem anläggningar, huvudsakligen för brott mot de allmänna skyldigheterna för verksamhetsutövaren av restaurang- och dryckesanläggningen".

ASAE garanterar att man kommer att fortsätta att utveckla inspektionsåtgärder "för att främja en sund och rättvis konkurrens mellan ekonomiska aktörer och för att skydda livsmedelssäkerheten och folkhälsan för konsumenterna".