De nya åtgärderna gäller till och med den 15 december.

Madeiras regering motiverar behovet av dessa åtgärder med att "antalet fall av Covid-19 i regionen har ökat" och att antalet inskrivningar på Funchals centralsjukhus, inklusive intensivvården, har ökat, förutom antalet dödsfall i samband med sjukdomen.

"Denna resolution [nr 108/2021] träder i kraft kl. 00.00 den 20 november 2021 och förblir i kraft till kl. 23.59 den 15 december 2021".

Reglerna

De flesta av åtgärderna tillkännagavs av ordföranden för Madeiras exekutiv (PSD/CDS), nämligen obligatorisk användning av masker "för alla över 6 år för tillträde, cirkulation eller vistelse i slutna utrymmen och öppna utrymmen när det fysiska avståndet som rekommenderas av hälsomyndigheterna visar sig vara opraktiskt", samt "uppvisande av veckovisa antigentester och vaccinationsintyg".

Landskapsregeringen meddelade också att det är obligatoriskt att visa upp de två bevisen (vaccin och test) på flera offentliga och privata platser, men man beviljade en tidsfrist för anpassning, som kommer att gälla först från och med den 27 november.

Detta uppskov gäller tillträde till gym, spelställen, biografer, nattklubbar, barer och klubbar, restauranger, kulturevenemang, liknande sociala aktiviteter, frisörer och idrottsaktiviteter.

De kommer också att krävas "vid religiösa eller civila högtider, nämligen, men inte uteslutande, bröllopsfester, dop, första kommunioner, konfirmationer, avslutningsfester och familjesammankomster".

Endast ett av dessa bevis kommer att krävas för tillträde till stormarknader, livsmedelsbutiker, livsmedelsaffärer, apotek, kliniker, läkarmottagningar, tandläkare, veterinärer, medicinska tjänster eller andra hälsovårdstjänster och sociala stödtjänster, syrgas- och medicinska gastjänster i hemmet samt posttjänster (CTT).

I denna förteckning ingår också tjänster inom offentlig service, inklusive församlingsråd, ekonomitjänster, socialförsäkring, stadsråd och medborgarbutik, kyrkor och andra gudstjänstlokaler, bensinstationer, samt för användning av kollektivtrafik och för utförande av brådskande handlingar i samband med rättsväsendets tjänster.

Barn under 12 år "kommer inte att vara skyldiga" att uppvisa dessa handlingar.

Undantagna är också "personer som av hälsoskäl inte kan vaccineras mot uppvisande av ett formellt läkarutlåtande" eller som har ett läkarintyg som intygar att de har tillfrisknat från sjukdomen och som utfärdats under de senaste 90 dagarna.

Kommersiell och industriell verksamhet "kan bedrivas utan begränsningar i fråga om kapacitet och öppettider, under förutsättning att de hälsobestämmelser som utfärdats av de behöriga hälsomyndigheterna respekteras".

Arbetstagare inom den offentliga sektorn, inklusive anställda inom den offentliga sektorn i företag, och arbetstagare inom den privata sektorn måste genomgå antigentest varje vecka och ha med sig ett vaccinationsbevis eller ett digitalt certifikat från Europeiska unionen Covid.

Antigentesterna kan utföras på apotek, laboratorier, kliniker och poster som ansluter sig till landskapsregeringens kampanj för masstestning, "utan kostnad för deltagarna, varje vecka".