De två städerna i norr är de enda portugisiska städerna som finns med på den "A-lista" som skapats av CDP, en internationell organisation som finansieras av Europeiska unionen och som utvärderar företagens, städernas, staternas och regionernas miljöåtgärder.

Förra året utmärkte sig även dessa två städer, liksom Águeda i Aveiro, som inte nämns i år, medan de portugisiska städerna i "klass A" 2019 var Lissabon, Sintra och Guimarães.

Enligt ett uttalande från CDP fick de 95 utvalda städerna "högsta poäng för sin öppenhet och sina ambitiösa åtgärder för att mildra eller anpassa sig till klimatförändringarna".

"För att få ett A-betyg måste en stad offentliggöra sina miljödata och ha en utsläppsinventering för hela staden, ha ett ambitiöst mål för minskning av utsläpp och ett framtida mål för förnybar energi samt ha offentliggjort en plan för klimatåtgärder", förtydligar organisationen.

För att få ett bra betyg måste städerna också ha "en bedömning av klimatrisker och sårbarhet och en plan för klimatanpassning för att visa hur de kommer att reagera på väderförhållanden".

På A-listan finns ytterligare 26 europeiska städer, däribland Aten, Berlin, Köpenhamn, Paris, Stockholm och Zürich.

CDP framhåller att Kina, Indien och Ryssland inte finns med på listan, "de tre största utsläpparna, med undantag för USA".

Enligt denna organisation är summan av befolkningen i dessa 95 städer 108 miljoner, "en liten del (2,6 procent) av de 4,2 miljarder människor som bor i städer", vilket "understryker det akuta behovet av att fler städer höjer sina klimatambitioner för dem som bor och arbetar i dem".

I år bedömdes 956 städer, "en betydande ökning från de 591 städer som bedömdes 2020", vilket är ett resultat av en insats för att öka öppenheten.

"För första gången avslöjar mer än tusen städer sina uppgifter om miljöpåverkan" genom CDP-systemet.

De som finns på "A-listan" vidtar "dubbelt så många klimatåtgärder som andra städer och identifierar också mer än dubbelt så många klimatrelaterade möjligheter som att utveckla hållbara transporter eller rena tekniksektorer".

Listan är nu inne på sitt fjärde år, och i den här upplagan har kriterierna skärpts "för att återspegla den ambitionsnivå som krävs för att nå målen" om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5º Celsius.