Antalet nya Covid-19-fall som registrerades i dag är det högsta sedan den 28 juli, då det registrerades 3 452 fall.

Enligt den epidemiologiska bulletin från generaldirektoratet för hälsa (DGS) som offentliggjordes i dag är 681 personer nu inlagda på sjukhus, 32 fler än i tisdags, varav 105 på intensivvårdsavdelningar, plus 12.

Enligt uppgifter från DGS har det sedan den 1 september inte förekommit ett så högt antal inläggningar, då 681 personer var inlagda på sjukhus, och patienterna på intensivvårdsavdelningar har fördubblats sedan oktober.

Av de 17 dödsfallen inträffade sju i centrum, sex i Lissabon och Vale do Tejo, två i norr och ytterligare två på Madeira.

De flesta dödsfallen inträffade bland äldre över 80 år, totalt 10, med fyra dödsfall registrerade mellan 70 och 79 år och tre mellan 60 och 69 år.

Det största antalet dödsfall är fortfarande koncentrerat till äldre över 80 år (11 978), följt av åldersgrupperna 70-79 år (3 937) och 60-69 år (1 676).

Bland de nya infektionerna utmärker sig åldersgruppen 40-49 år (över 645 fall), följt av 50-59 år (508), 20-29 år (490), 30-39 år (488), 0-9 år (485), 60-69 år (402), 10-19 år (396), 70-79 år (248) och över 80 år (116).

Enligt DGS bulletin har det största antalet infektioner under de senaste 24 timmarna inträffat i regionen Lissabon och Vale do Tejo, med 1 126 anmälningar, vilket innebär att det geografiska området sedan pandemikrisen inleddes har haft 434 759 fall och 7 802 dödsfall.

I den norra regionen fanns det mer än 1 090 fall, totalt 426 614 fall och 5 633 dödsfall.

I den centrala regionen registrerades 912 nya fall, vilket ger totalt 155 774 infektioner och 3 240 dödsfall.

Algarve rapporterade över 284 fall, vilket innebar 47 194 infektioner och 500 dödsfall.

I Alentejo rapporterades 186 nya fall av infektion, totalt 41 764 infektioner och 1 059 dödsfall.

Enligt DGS har den autonoma regionen Madeira under de senaste 24 timmarna registrerat 70 nya fall, totalt 14 005 infektioner och 88 dödsfall.

Azorerna har registrerat 105 nya fall, totalt 9 981 infektioner och 48 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som publiceras i DGS bulletin.

Under de senaste 24 timmarna har det tillkommit 2 262 fler aktiva fall, totalt 48 032, och ytterligare 1 494 har tillfrisknat, vilket ökar den nationella totalsiffran till 1 063 689 personer.