Enligt PJ har de gripna, som är mellan 29 och 43 år gamla, genomgått det första rättsliga förhöret på grund av misstanke om narkotikasmuggling, och fyra av dem har hållits i förebyggande förvar.

Arresteringarna ägde rum under de senaste dagarna som en del av separata utredningar som rör "verksamheten i kriminella grupper som på ett organiserat sätt ägnar sig åt att föra in betydande mängder" narkotika i Portugal, samt den efterföljande distributionen av dessa.

Utredningarna fortsätter under ansvar av PJ:s nationella enhet för bekämpning av narkotikahandel (UNCTE).