Enligt den lag som offentliggjorts i Diário da República ska SEF upphöra den 11 januari 2022.

I socialistpartiets lagförslag som överlämnats till republikens församling skjuts avskaffandet av denna säkerhetstjänst upp med ytterligare sex månader med motiveringen att utvecklingen av den epidemiologiska situationen för Covid-19 under de senaste veckorna i Portugal, som förutser "behovet av att förstärka gränskontrollen, särskilt när det gäller att kontrollera efterlevnaden av reglerna för testning".

I diplomet av den 12 november fastställs att SEF:s nuvarande administrativa befogenheter i förhållande till utländska medborgare kommer att utföras av den portugisiska myndigheten för migration och asyl (APMA), som regeringen måste inrätta genom lagdekret, och av institutet för registrering och notarie (IRN), utöver överföringen av polisiära befogenheter till PSP, GNR och PJ.