Enligt uppgifter från Idealista har det totala antalet turistanläggningar och hotell till salu i Portugal ökat med 1 procent.

"Turistindustrin frystes i flera månader av Covid-19-pandemin. Beläggningsgraden minskade till ett minimum liksom intäkterna. Trots att vi har bevittnat en gradvis återhämtning av turismen i Portugal ökade utbudet av hotell till salu på marknaden med 1 procent under det senaste året. Den 15 november 2021 fanns det 166 hotell som sökte en ny ägare på den nationella marknaden.

När det gäller regionerna har den centrala regionen flest enheter till salu med totalt 44. I Lissabon har en 75-procentig ökning av enheter till salu lett till att antalet har ökat från 12 i november förra året till 21 i november i år. I motsatt riktning har Algarve 27 byggnationer till salu, men det är 13 procent färre än förra året.

Om man tittar på uppgifterna per distrikt/ö, är det i Faro (Algarev) som det finns flest turistanläggningar till salu - totalt 27 stycken. Därefter följer Porto (23), Lissabon (21), Setúbal (11), Viseu (11), Leiria (10) och ön Madeira (9).