Lagen om skydd av personuppgifter föreskriver en "övergångsordning för obligatorisk användning av masker på offentliga platser", vars behov kommer att fastställas av regeringen.

"Om åtgärden förefaller nödvändig, lämplig och proportionell för att förebygga, begränsa eller mildra epidemiologisk smitta med covid-19, kan regeringen genom ministerrådets resolution om att förklara en varnings-, beredskaps- eller katastrofsituation fastställa att det är obligatoriskt för personer över 10 år att använda masker vid tillträde, cirkulation eller permanent användning på offentliga platser och gator när det fysiska avstånd som hälsomyndigheterna rekommenderar visar sig vara opraktiskt", står det i examensbeviset.

När det gäller villkoren för att fastställa detta behov nämns i lagförslaget endast att det kommer att "mätas utifrån uppgifter om pandemins utveckling, nämligen utifrån ökningen av antalet infektioner och överföringshastigheten för sjukdomen", utan att det kvantifieras.