I den epidemiologiska rapporten från generaldirektoratet för hälsa anges att Vimioso (1 263), Barrancos (3 204), Marvão (1 021), Mira (1 229) och Sernancelhe (1 060) har gått in i extrem risk för smitta denna vecka, medan kommunen Mora ligger kvar på denna nivå med en ackumulerad incidens på 14 dagar (mellan den 11 och 24 november) på 1 611.

Extrem smittorisk föreligger när en kommun har en kumulativ incidens under 14 dagar som överstiger 960 fall av infektion per 100 000 invånare.

I kommuner med mycket hög smittorisk, dvs. med en incidens på mellan 480 och 959,9 fall per 100 000 invånare, har antalet kommuner på denna nivå mer än fördubblats under den senaste veckan, från 19 till 41.

Kommunerna med hög risk (mellan 240 och 479,9 fall per 100 000 invånare under 14 dagar) ökar också, eftersom bulletinen nu räknar 98 kommuner i denna kategori, jämfört med 70 i den föregående rapporten.

Enligt bulletinen finns mellan 120 och 239,9 fall per 100 000 invånare på 14 dagar i 85 kommuner, vilket är 11 färre än föregående vecka.

Antalet kommuner med en förekomst av noll fall fortsätter att minska och ligger nu på fem, åtta färre än vad DGS registrerade för sju dagar sedan.

I förklaringen till uppgifterna per kommun anges att den kumulativa incidensen "motsvarar kvoten mellan antalet nya bekräftade fall under de 14 dagarna före analystillfället och den uppskattade bosatta befolkningen".

Se hela listan över kommuner och deras risknivå här.