Enligt ett gemensamt uttalande från utrikes- och justitieministerierna, de två regeringsområden som är involverade i initiativet, är målet att detta ska vara en möjlighet för hela den portugisiska gemenskapen utomlands.

Sedan december 2020 har portugisiska invånare i Storbritannien och Frankrike kunnat göra detta online.

Onlinetillgång till födelseregistrering sker via Portal da Justiça och gör det möjligt för föräldrar att kostnadsfritt begära födelseregistrering av sina barn, utan att behöva resa till den konsulära posten i det jurisdiktionsområde där de är bosatta.

Begäran gäller endast barn under ett år, barn till portugisiska medborgare som kan autentisera sig med hjälp av en digital mobil nyckel eller ett medborgarkort, i detta fall med hjälp av en kortläsare och PIN-koder för adress och autentisering.

Förutom att medborgarkortet levereras per post till nationella medborgare som är bosatta utomlands, föreskrivs denna åtgärd också i den nya modellen för konsulär förvaltning, som syftar till att "underlätta medborgarnas förhållande till det konsulära nätverket genom förenkling av administrativa handlingar", står det i uttalandet.