Den 12-procentiga ökningen av de arbeten som rådgivningen godkänt i bostadsbyggnader var "starkt påverkad" av ökningen av antalet godkända bostäder i nya konstruktioner, enligt AICCOPN (Association of Industrialists of Civil Construction and Public Works) i ett uttalande.

Den senare noterade en ökning med 15,3 procent fram till september, eftersom det när det gäller licensiering av renoveringsarbeten endast skedde en ökning med 1,2 procent på årsbasis.

När det gäller nya krediter för bostadsköp som beviljats av finansinstitut fram till september uppgick dessa till 11 157 miljoner euro, en ökning med 37,8 procent, jämfört med samma period föregående år.

I september ökade medianvärdet för värdering av bostäder för banklån med 9,6 procent jämfört med året innan, vilket berodde på en ökning med 11 procent för lägenheter och 4,7 procent för bostäder.

När det gäller regioner framhåller AECCOPS att i Alentejo uppgick antalet licensierade bostäder i nybyggnationer, under de tolv månader som avslutades i september i år, till 1 044, vilket innebar en ökning med 9,1 procent jämfört med 957 licensierade bostäder under de föregående tolv månaderna. Av dessa var 5,3 procent T0 eller T1, 15,2 procent T2, 52,8 procent T3 och 26,7 procent T4 eller högre.

I september, i förhållande till bankens taxeringsvärde på bostäder i denna region, skedde en ökning med 4,6 procent jämfört med året innan.