Det rör sig främst om arbetstagare med ostandardiserade eller tillfälliga anställningar, kvinnor, ungdomar och arbetstagare med lägre utbildningsnivå, som oftast arbetar i små företag.

Detta framgår av en rapport från arbetsmarknadsministeriets byrå för statistik och planering (GEP).