Portugals regering har utvidgat det marina skyddsområdet runt Selvagensöarna och skapat det största helt skyddade marina reservatet i Europa på 2 677 kvadratkilometer.

Selvagensöarna är en liten skärgård i Nordatlanten som ligger mitt emellan Madeira och Kanarieöarna.

National Geographic Pristine Seas undersökte Selvagensöarna i september 2015 i samarbete med Oceano Azul och Waitt Foundation. Under expeditionen genomförde teamet vad som var bland de första undervattensundersökningarna av ekosystemet - från grunt till djupt - och filmade den biologiska mångfalden runt öarna. Med hjälp av högteknologisk utrustning, bland annat pelagiska kameror och drop cams, kunde teamet bedöma pelagiska samhällen och djuphavsmiljöer utöver den grunda flora och fauna som observerades under dykningarna. Utifrån sina observationer av ekosystemet fann de att de öppna vattnen runt öarna var en viktig vägpunkt för migrerande fiskar och däggdjur i Atlanten, medan de kustnära vattnen tillhandahöll viktiga barnkammare.

"Vi vet att det är viktigt att skydda de migrerande korridorer som det marina livet är beroende av. Detta nyinrättade marina reservat kommer att säkerställa att Selvagens skärgårds imponerande biologiska mångfald under vattnet kommer att skyddas och fortsätta att blomstra", säger Paul Rose, National Geographic Pristine Seas expeditionsledare.

I och med inrättandet av det marina reservatet Selvagens öar har Pristine Seas stött inrättandet av 25 marina reservat runt om i världen. För närvarande är mindre än 8 procent av havet skyddat, projektet syftar till att samarbeta med lokalsamhällen, regeringar och partners för att skydda minst 30 procent av havet till 2030 kraftigt öka bevarandet av havet för att mildra klimatförändringarna och säkerställa en hälsosammare planet för alla.