Enligt den snabba uppskattningen var den genomsnittliga inflationen under de senaste 12 månaderna, utan bostäder, i november 0,99 %, vilket gör det möjligt att automatiskt uppdatera pensionerna för nästa år, enligt en formel som tar hänsyn till tillväxttakten för bruttonationalprodukten (BNP) under de senaste två åren.

I lagen fastställs att när BNP-tillväxten är mindre än 2 procent (vilket är fallet för närvarande), uppdateras de lägsta pensionerna, upp till två socialstödsindex (IAS), i linje med denna inflationsreferens, avrundat till en decimal.

På grundval av den snabba uppskattningen av konsumentprisindexet (KPI) kommer således pensioner upp till 2 IAS, dvs. upp till 886,40 euro, att öka med 1 % i januari 2022.

Pensioner mellan två och sex gånger värdet av IAS (mellan 886,40 euro och 2 659,20 euro) kommer att uppdateras med 0,5 %.

Pensionerna mellan sex och tolv gånger IAS-värdet (mellan 2 659,20 euro och 5 318,40 euro) kommer i sin tur att uppdateras med 0,2 %.

För pensioner över 12 IAS sker inga höjningar.

Värdet av IAS kommer att vara 443,20 euro år 2022, enligt beräkningar som härrör från INE:s inflation flash estimate från november.