Enligt det regionala hälsodirektoratet, trots "den höga vaccinationstäckningen i regionen och den nuvarande epidemiologiska situationen stöder en strategi för gradvis, progressiv och proportionerlig flexibilitet av de folkhälsoåtgärder som genomförts i pandemisammanhang, fortsätter användningen av masker att vara en viktig åtgärd för att begränsa smittan, särskilt i miljöer och befolkningsgrupper med högre risk för SARS-CoV-2-infektion".

Åtgärden omfattar även utbildnings-, undervisnings- och daghemsinstitutioner, utom i rekreationsutrymmen utomhus, konsertsalar, biograflokaler, kongresshallar, evenemangslokaler av företagskaraktär, improviserade evenemangslokaler, kulturella eller liknande evenemang, evenemangslokaler av alla slag och idrottsarrangemang.

Den obligatoriska användningen av mask omfattar även inrättningar och tjänster inom hälso- och sjukvården, bostads- eller skyddsrum eller hemtjänst för utsatta befolkningsgrupper, äldre personer eller personer med funktionshinder, samt enheter för integrerad kontinuerlig vård inom det nationella nätverket för integrerad kontinuerlig vård och andra bostadsstrukturer och insatser för barn och ungdomar.

Cirkuläret föreskriver användning av masker på platser där detta bestäms i normerna från generaldirektoratet för hälsa, vid användning av kollektivtrafik för passagerare, inklusive flygtransporter, samt vid transport av passagerare med taxi eller TVDE.