Enligt den epidemiologiska bulletin som publicerats av generaldirektoratet för hälsa (DGS) har incidensen på nationell nivå sedan onsdagen ökat från 349,8 fall av infektion per 100 000 invånare under 14 dagar till nuvarande 374.

Om man bara ser till Portugals fastland har denna indikator också ökat från 351,4 fall per 100 000 invånare till 376,5.

Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av att varje person bär på viruset - noterade en liten minskning på nationell nivå, från 1,15 till 1,13 mellan onsdag och idag, och minskade från 1,16 till 1,14 på det portugisiska fastlandet.

Uppgifterna om Rt och antalet nya fall per 100 000 invånare inom 14 dagar - indikatorer som utgör riskmatrisen för övervakning av pandemin - uppdateras av hälsomyndigheterna måndag, onsdag och fredag.