Enligt det paneuropeiska medienätverket Euroactiv är Tyskland, Österrike, Italien och länder i Östeuropa och på Balkan bland de tolv länder som har flest förfalskningar av EU:s kovidintyg.

Priserna för ett falskt dokument kan variera mellan 100 och 500 euro.