"Det är fortfarande viktigt att se till att alla åtgärder som vidtas är proportionerliga, och vi kommer att fortsätta att övervaka situationen noga och hålla kontakt med de portugisiska myndigheterna. Det kommer säkerligen att finnas ett behov av en utvärdering av åtgärderna inom en mycket snar framtid", står det i ett skriftligt svar som skickats till Lusa från Christian Wigand, talesman för gemenskapens verkställande direktör för rättsområdet.

Reaktionen kommer efter att den portugisiska regeringen meddelat att den infört ett test för alla medborgare som anländer till det nationella territoriet, trots att förordningen om EU:s digitala certifikat Covid-19 inte föreskriver några ytterligare åtgärder för dem som har ett giltigt dokument, eftersom de är vaccinerade eller har tillfrisknat från sjukdomen.

"Med tanke på den nuvarande oklara och föränderliga situationen med den nya varianten [Omicron] förstår vi att de åtgärder som Portugal meddelat är ett sätt att vidta försiktighetsåtgärder", tillägger Christian Wigand.

Enligt Europeiska kommissionen var Portugal fram till början av denna vecka den enda medlemsstat som krävde ytterligare åtgärder för passagerare med ett giltigt digitalt EU-certifikat Covid-19, efter att också ha varit det land som främjade undertecknandet av förordningen om denna fria transitering för fri rörlighet inom gemenskapsområdet, under det portugisiska ordförandeskapet i unionen, under första halvåret i år.

Gemenskapens verkställande organ informerades dock av Irland om att man infört "tester före avresa för alla resenärer som anländer under en tvåveckorsperiod med början den 3 december".

Som svar till Lusa påminner talespersonen om att förordningen om det digitala certifikatet Covid-19 föreskriver att "medlemsstaterna avstår från att införa ytterligare restriktioner för innehavare av certifikatet, såvida de inte är nödvändiga och proportionerliga för att skydda folkhälsan som ett svar på pandemin".

"När medlemsstaterna beslutar att införa ytterligare restriktioner, till exempel på grund av en ny variant som ger anledning till oro, måste de informera kommissionen och andra medlemsstater 48 timmar i förväg", säger han och talar om behovet av att "bevara ett samordnat tillvägagångssätt" .

I en rekommendation som offentliggjordes förra veckan föreslog Europeiska kommissionen ett "personbaserat tillvägagångssätt" som innebär att alla som har "ett giltigt digitalt EU-certifikat för Covid-19 i princip inte kommer att omfattas av ytterligare restriktioner, t.ex. testning eller karantän, oavsett var de lämnar unionen".

Personer som inte har ett digitalt EU-certifikat Covid-19 kan å sin sida bli tvungna att genomgå ett test före eller efter ankomsten, föreslog institutionen för medlemsstaterna, som fattar det slutgiltiga beslutet om resor.