Enligt en ny europeisk undersökning utförd av teknikföretaget EasyPark Group överväger majoriteten av européerna att köpa ett elfordon, antingen som nästa bil eller inom en snar framtid. Att leta efter en parkeringsplats är det som irriterar människor mest med parkering, och undersökningen visar också att möjligheten att enkelt hitta en ledig parkeringsplats är den innovation som de flesta människor eftersträvar i framtiden.

I en omfattande europeisk undersökning undersöker teknikföretaget EasyPark Group attityder och beteenden till mobilitet i allmänhet och parkering i synnerhet. Resultaten visar att intresset för elbilar är stort bland européerna, och mer än hälften av befolkningen (51 %) säger att de överväger att köpa en elbil. Enligt de som redan äger en elbil idag finns det dock utmaningar med för få laddningsstationer, att laddningsstationerna är svåra att hitta och att laddningen går för långsamt.

"Det är mycket positivt att det finns ett stort intresse för elbilar i hela Europa, och det är en tydlig indikation på att kraven på ekosystemet som stöder både ägande och användning kommer att öka betydligt. På EasyPark Group är vi stolta över att vara en del av det skifte som människor efterfrågar, genom att tillhandahålla nödvändiga lösningar för att ladda fordon så enkelt som möjligt", säger Johan Birgersson, VD på EasyPark Group.

Undersökningen visar också att ungefär en tredjedel (29 %) av européerna för närvarande använder parkeringsappar för att betala för parkering. Siffrorna varierar mellan olika länder och i Sverige är de till exempel dubbelt så höga med mer än två tredjedelar av befolkningen som använder parkeringsappar. Att slippa hantera mynt tillsammans med möjligheten att flexibelt anpassa sin parkeringstid på språng är två av de viktigaste fördelarna enligt de tillfrågade. När man tittar på parkeringsupplevelsen är det som irriterar folk mest att behöva leta efter lediga parkeringsplatser (36 %). Mer än en tredjedel (32 %) har problem med att hitta en parkeringsplats minst en gång i månaden. I Sydeuropa är motsvarande siffra 50 procent. Möjligheten att lätt bli hänvisad till lediga parkeringsplatser är också den innovation som de flesta européer (39 %) önskar sig i framtiden.

"Jag tror att de flesta förare kan hålla med om att det inte är någon trevlig upplevelse att cirkulera runt i staden och leta efter en ledig plats. Det innebär också onödiga utsläpp från fordon med fossila bränslen. Därför fortsätter vi att arbeta med att förbättra vår intelligenta tjänst Hitta, som bygger på data och AI för att hjälpa förare att hitta lediga parkeringsplatser, direkt i EasyPark-appen. För de städer där Find redan är implementerad är detta en viktig milstolpe för att göra städerna mer hållbara och livskraftiga", avslutar Johan Birgersson.